Algemeen

Stichting Hartveilig Drenthe

Op initiatief van UMCG Ambulancezorg is er in 2007 een vereniging opgericht, waarin drie organisaties van vrijwilligers zijn verenigd. Het betreffen de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO (Het Oranje Kruis), het Nederlandse Rode Kruis en de Vrienden van de Nederlandse Hartstichting. In mei 2012 is de verenigingsvorm omgezet in een stichting. De Stichting Hartveilig Drenthe, hierna te noemen: Hartveilig Drenthe

Een actieve AED. Wat is dat?

In Drenthe lopen vele honderden AED-bedieners rond, die gekoppeld zijn aan vele tientallen AED’s. Er is echter één probleem: vrijwel niemand kent ze of weet waar zich een AED bevindt.

Actief houdt in, dat de locatie van de AED en de bijbehorende hulpverleners zijn aangemeld bij HartslagNu. Bij een melding naar het alarmnummer 112 van een hartstilstand, stuurt de meldkamer Noord Nederland twee ambulance’s op weg en roept tegelijk 30 burgerhulp-verleners op, die zich in de buurt van de patiënt bevinden. Het doel is om de reanimatie te laten starten binnen 6 minuten, in afwachting van de komst van de ambulance.

Wat kan Hartveilig Drenthe voor u betekenen?

Hartveilig Drenthe kan (buurt)verenigingen, dorpsbelangenverenigingen, gemeenten, wijkcentra, bedrijven, enz. enz. ondersteunen met kennis en kunde bij het opzetten en in stand houden van een reanimatienetwerk en de aanschaf en het actief inzetten van een AED.

Vragen die kunnen spelen:

  • Hoe geef je een initiatief handen en voeten?
  • Hoe leid ik de vrijwilligers op?
  • Hoe verloopt een oproep?
  • Wat betekent dit voor je?
  • Welke AED moet ik aanschaffen?
  • Waar hang ik die AED op?
  • Wat kost dat allemaal?
  • Hoe kom ik aan de benodigde gelden?
  • Enzovoort, enzovoort!

Hartveilig Drenthe kan je adviseren over de diverse opleidingen opleiders. Dat kunnen commerciële opleiders zijn maar ook opleiders van de K.N.V. EHBO of het Nederlandse Rode Kruis. Ook worden adviezen gegeven over fondsenwerving en/of sponsoring voor aanschaf van één of meerdere  AED’s.

Wat doet Hartveilig Drenthe niet?

De Stichting Hartveilig Drenthe heeft geen commerciële belangen. Daarom worden  er door de stichting geen AED’s aangeboden. Ook biedt de stichting geen directe financiële ondersteuning.

De adviezen en de ondersteuning van de Stichting Hartveilig Drenthe zijn echter wel geheel gratis!  Wij komen dus geheel gratis en vrijblijvend graag naar je toe !!